Warsztaty Supraśl 2018

Dobiegł końca wspaniały czas owocnych warsztatów śpiewu cerkiewnego, jakie odbyliśmy w tym roku w Supraślu. Nie będąc obojętnymi na uroki cudownego Podlasia, zgłębialiśmy tajniki coraz bardziej wymagających form i stylów. Nie bylibyśmy jednak sobą gdybyśmy zaniechali możliwości koncertowania w tak urokliwym miejscu. I tutaj spotkał nas niemały zaszczyt, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do współśpiewania z chórem Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu podczas liturgii.
Na naszym muzyczno – duchowo – kulturalnym szlaku znalazł się także Skit św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach, gdzie zostaliśmy niezwykle ciepło przyjęci i mieliśmy możliwość zaśpiewania w tym jakże niezwykłym, magicznym wręcz miejscu.
Dziękujemy wszystkim osobom, których życzliwość, wiedza i przychylność pozwoliły nam na doskonalenie warsztatu, poszerzenie spojrzenia i duchowe wzbogacenie.