NAJBLIŻSZE KONCERTY

  • No upcoming events scheduled yet. Stay tuned!

PROMO VIDEO

divider

zaczerpnięte z albumu

PARTES

Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego

divider

O NAS

Partes
To unikalne w zachodniej Polsce przedsięwzięcie, które na podłożu głębi duchowości wschodniego chrześcijaństwa przybliża historię i dziedzictwo słowiańskich śpiewów liturgicznych.
Zapraszamy na fascynującą podróż w czasy dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która była matecznikiem wielu skarbów kultury muzycznej także w prawosławnym obszarze kulturowym. Fakt ten nie jest powszechnie uświadamiany, a składniki historii wspólnej z ludami dawnych Kresów godne są upamiętniania, badań i upowszechniania.
Poprzez realizację naszego projektu staramy się przybliżyć muzykę tego dawnego świata, tak nieodległego geograficznie, tak ujmującego w sferze ducha, a jakże mało poznanego.
Osią projektu jest Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego “Partes”. Tworzą go profesjonalni wokaliści o szerokim spektrum zainteresowań muzycznych, wykonujący obok partii zespołowych – partie solowe.
Przygotowania wokalno-muzyczne przed publiczną prezentacją “Partes” trwały blisko dwa lata. Warunkami niezbędnymi było uzyskanie należytej spoistości oraz wyjątkowej barwy i temperatury współbrzmienia, wymagających używania również nietradycyjnych technik wokalnych.
Specjalnie dobierany repertuar zespołu tworzą najlepsze z istniejących opracowań dawnych monodii. To z jednej strony prawdziwe skarby wczesnej polifonii słowiańskiej anonimowych twórców, z drugiej – nierzadko słabo znane nisze twórczości wielkich kompozytorów. Dlatego też w programach naszych koncertów surowe formy jedno- i dwugłosowe dopełnia urzekający męski sześciogłos.
Każdy koncert to – obok śpiewu – także słowo. Pomiędzy nasycone modlitwą śpiewy wplatamy opowieść o ich historii, znaczeniu i roli w cerkiewnych nabożeństwach. Ukazujemy podobieństwa i różnice w odniesieniu do śpiewu kościołów zachodnich.
Barwy i odcienie słów modlitwy wznosimy używając jedynego instrumentu, stworzonego osobiście ręką samego Boga – ludzkiego głosu.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia i artystycznym szefem projektu jest Michał Łaszewicz, pochodzący z Białegostoku chórmistrz i kompozytor, związany od przeszło dwóch dekad z poznańskim środowiskiem muzycznym. W świecie szerokich obszarów jego muzycznej aktywności, “Partes” zajmuje miejsce szczególne. Jak powiada, istota śpiewu cerkiewnego to “jedyny możliwy do uzyskania stan równowagi ducha z muzyką, sztuki z modlitwą i ambicji z pokorą. […] Wszyscy potrafimy tego doświadczyć, wystarczy tylko zamknąć oczy i otworzyć serce”.
Zapraszamy gorąco do współpracy.

NASZE SOCIAL MEDIA

divider