Łukasz Kocur

(ur. 1991 w Nowym Tomyślu)
Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, wydziału wokalno-aktorskiego w klasie śpiewu prof. Andrzeja Ogórkiewicza. Stypendysta nagrody im. Wojciecha Drabowicza dla najlepszego studenta pierwszego roku wydziału wokalno-aktorskiego w Poznaniu. Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich m. in. prof. Evy Blahovej, prof. Matjaza Robavsa, prof. Wojciecha Maciejowskiego, Adama Kruszewskiego. Uczestnik wielu festiwali muzycznych m. in. Musica Sacromontana, Neofonia, Opera Know-How.
Obecnie solista Teatru Muzycznego w Poznaniu.