Festiwal Muzyczny “Kolęda na Majzlach” w Iwano-Frankiwsku

 

 

Korzystając z zaproszenia do wzięcia udziału w Festiwalu Muzycznym “Kolęda na Majzlach” mieliśmy zaszczyt wystąpić z dwoma koncertami. Bardzo dziękujemy O. Ihumenowi Jozafatowi Chajmykowi oraz dyrektorowi artystycznemu Filharmonii w Iwano-Frankiwsku Ihorowi Demjancowi. Występ na Majdanie w Iwano-Frankiwsku został bardzo gorąco przyjęty przez cudowną publiczność